Demirci Baskülü

Demir Çelik ürünleri, boru, profil v.b. mamüllerin üretim, depolama, i?letmelerinde do?ru ve güvenilir tart?m? için tasarlanm??t?r.Farkl? ebat ve kapasitelerde hava kuruma boyal? çelik malzemeden üretilmi?tir. Özel sehpas?, de?i?ik uzunluklardaki mamül tart?mlar?nda kullan?lan aç?l?p kapanabilir platform sürgü ve  siperi, rulo sac tart?m?nda kullan?lan portatif vinç sapan? aparatlar?, gösterge kolonu ve ihtiyaca yönelik özel donan?m aksesuarlar ilave edilebilmektedir.Otomatik dara, manuel s?f?rlama, üst üste toplam, RS 232 standart ç?k??, ilave gösterge, pr?nter ba?lant?s? ile fi? basabilme ve özel yaz?l?m seçenekleri ile uzun y?llar sorunsuz olarak hizmet verir..

Sırlama:
DS DEM?RC? BASKÜL
DS DEM?RC? BASKÜL
mercan-0051