PWI TANK,M?KSER TARTIM S?STEM?

PWI TANK,M?KSER TARTIM S?STEM?
Büyütmek için resime tıklayın
Adı:
PWI TANK,M?KSER TARTIM S?STEM?
Stok Durumu: Stokda var
Ürün Kodu: mercan-0024

PWI serisinin pano tipi kutulu modeli PWI-P; küçükboyutlar? ve ekonomik olu?una kar??n endüstrinin her sahas?nda kullan?labilecek programlar? ve fonksiyonlar?yla i?letmenin ve otomasyon kurulu?lar?n?n vazgeçemeyece?i tart? ve kontrol cihaz?d?r. ?çerdi?i programlar ile i?letmedeki çe?itli otomatik tart?m uygulamalar?nda, laboratuarlarda, test cihazlar?nda, tank tart?m sistemlerinde, doldurma, bo?altma, dozajlama, torbalama sistemlerinde kendi ba??na kullan?labilir. Cihaz?n zengin endüstriyel giri? ç?k?? seçenekleriyle PLC, bilgisayar gibi di?er elektronik cihazlarla haberle?tirilerek çe?itli çözümler üretebilir.

Teknik Özellikleri :

 • Pano tipi,
 • 6 dijit k?rm?z? LED a??rl?k göstergesi,
 • Toz ve su geçirmez plastik membran kapl? taktil tu? tak?m?,
 • Dara, s?f?rlama, fonksiyon ve ayarlama tu?lar?,
 • Tüm ölçme a??rl???na s?f?rlama,
 • Yük hücresi ç?k???na uygun kazanç ayar?,
 • Yük hücresinin besleme ve ç?k?? gerilimini gösterme,
 • Elektrik kesilmelerinden etkilenmeyen kal?c? bellek,
 • Kopma testi program? (ops.) 
 • 6 mal dozajlama program? (ops.)
 • Torbalama program? ( ops.)
 • Haberle?me parametreleri ayarlanabilir RS 232 seri ç?k??,

Opsiyonlar :

 • Harici gösterge,
 • RS 232 - 485 seri ç?k??,
 • Harici röle kart?,
 • Binary ( BCD ) ç?k?? 1 - 18 bit,
 • Analog ç?k?? 4 - 20 mA / 0 - 10V,
 • Dahili 2 röle..
PWI TANK,M?KSER TARTIM S?STEM?
Büyütmek için resime tıklayın
PWI TANK,M?KSER TARTIM S?STEM?
Büyütmek için resime tıklayın
PWI TANK,M?KSER TARTIM S?STEM?
Büyütmek için resime tıklayın
PWI TANK,M?KSER TARTIM S?STEM?
Büyütmek için resime tıklayın
PWI TANK,M?KSER TARTIM S?STEM?
Büyütmek için resime tıklayın