Transpalet Baskül

Özellikle depolama tesisleri ba?ta olmak üzere geni? bir kullan?m sahas? bulunan Tart?l? Transpaletler, kapasite üstü 4 yük hücreli, üzerine gelebilecek darbelere mukavim bir baskül modelidir. Yükleme, bo?altma, istifleme s?ras?nda ayn? zamanda tart?m da yaparak i?letmede verimlilik sa?lar. Transpalet çatallar? standart olarak kullan?lan tüm paletlere uygun ölçüdedir.

Sırlama:
TPS TARTILI TRANSPALET
TPS TARTILI TRANSPALET
mercan-0005

DS-P PALET U BASKÜL
DS-P PALET U BASKÜL
mercan-0049

MRC KUMA? TA?IMA TEKNES? TRANSPALET BASKÜLÜ
MRC KUMA? TA?IMA TEKNES? TRANSPALET BASKÜLÜ
mercan-0105