Palet Baskülü ( U Baskül )

Özellikle paletli tart?mda, palet üzerindeki mallar?n tart?m?na uygun U formundad?r. Transpalet ve forklift ile ta??nan paletli mallar?n tart?m? için tasarlanm??t?r.Depolama tesisleri ba?ta olmak üzere geni? bir kullan?m sahas? bulunan çubuk basküller, kapasite üstü 4 load cell ( yük hücreli ) üzerine gelebilecek darbelere mukavim bir tart?m modelidir. Yükleme, bo?altma,istifleme s?ras?nda  sorunsuz verimlilik sa?lar. Standart olarak kullan?lan tüm paletlere uygun ölçüdedir. IP68 koruma s?n?f?nda paslanmaz, çelik su geçirmez yük hücreleri mevcuttur.( ops.)

Sırlama:
DS-P PALET U BASKÜL
DS-P PALET U BASKÜL
mercan-0049