Zemine Gömme Baskül

Özellikle G?da, Kozmetik, Lojistik, Kimya ve tüm endüstriyel sektörlerde, ürün giri? - ç?k??, kontrol noktalar?nda kullan?lan Zemine Gömmeli basküller, yüksek güvenilirli?e sahip, zorlu endüstriyel ko?ullarda, do?ru ve hassas tart?m olarak y?llarca sorunsuz hizmet verecek ?ekilde tasarlanm??t?r. ?ste?e göre statik boyal?, paslanmaz çelik kapakl?, galvaniz veya komple paslanmaz çelik malzemeden, mü?teriye özel serbest ebatlarda platform modelleri mevcuttur.

Sırlama:
ZEM?NE GÖMMEL? BASKÜL
ZEM?NE GÖMMEL? BASKÜL
mercan-0087