SAB?T AKS KANTARI

SAB?T AKS KANTARI
Büyütmek için resime tıklayın
Adı:
SAB?T AKS KANTARI
Stok Durumu: Stokda yok
Ürün Kodu: mercan-0076

Sabit Aks Kantarlar?, ta??tlar?n aks a??rl?klar?n?n kontrol edilmesi amac?yla kullan?l?r. Az yer kaplayan platformu sayesinde sa?lam düz beton zemine k?sa sürede ve az maliyetle kurulabilmektedir.Statik veya dinamik olarak çal??t?r?labilir. Araçlar?n akslar?n? tart? platformu üzerine ç?kar?p durmas? ile Statik Tart?m, belirlenen h?z limitleri dahilinde tart? platformu üzerinden geçi? yapmas? ile Dinamik Tart?m olmak üzere iki tür tart?m seçene?i bulunmaktad?r. araca ili?kin bilgiler Tart? Terminali üzerinden yaz?c?ya aktar?labilir.Bu sistem ticari amaçla veya aks a??rl?klar? ölçülerek ta??ttaki yükün net a??rl???n? bulmak amac?yla kullan?lmaz.

Platform :

 • Malzeme : Çelik,
 • Boya : RAL 5005 mavi,

Tart? Terminali :

 • Model : LL2WT,
 • Operatör Ekran? / Tu? Tak?m? : Renkli monitör / PS2 Klavye - Mause,
 • Koruma S?n?f? : IP 54 / IP 65
 • Kutulama : Çelik / Paslanmaz Çelik,
 • Çal??ma Gerilimi / Güç : 12 VDC / 62 W,
 • Çal??ma S?cakl??? : - 10 C ... + 40 C / % 85 RH,

Yük Hücreleri :

 • Model / Tip :  Compress?on / C3,
 • Koruma S?n?f? : IP 68 / IP 69K,
 • Malzeme : Paslanmaz Çelik,
 • Çal??ma Aral??? : - 40 C ..... + 80 C,

Ba?lant? Kutusu ( j-box )

 • Koruma S?n?f? : IP 65,
 • Kutulama : Paslanmaz Çelik

Kapasite ve Ölçüler :

 • 30 Ton x 10 kg
 • 0.73 x 3 mt

Özellikleri :

 • Statik / Dinamik Tart?m,
 • Aks a??rl?klar? ve istiap haddi limit kontrol imkan?,
 • Az yer kaplayan ve kullan??l? tart? platformu,
 • Min?mum alt yap? maliyeti,
 • Dijital kompakt tart? terminali,
 • Win Axle aks kantar? tart?m ve raporlama yaz?l?m?,
 • Lisansl? i?letim sistemi,
 • Aks say?s? ve a??rl?klar?n? hesaplama, ekrandan izleme ve yaz?c?dan belgelendirme,
 • Toplam aks gruplar?n? hesaplama,
 • Geli?mi? raporlama seçenekleri.
SAB?T AKS KANTARI
Büyütmek için resime tıklayın
SAB?T AKS KANTARI
Büyütmek için resime tıklayın
SAB?T AKS KANTARI
Büyütmek için resime tıklayın
SAB?T AKS KANTARI
Büyütmek için resime tıklayın
SAB?T AKS KANTARI
Büyütmek için resime tıklayın
SAB?T AKS KANTARI
Büyütmek için resime tıklayın
SAB?T AKS KANTARI
Büyütmek için resime tıklayın