Tekerli Baskül

Endüstriyel tek yük hücreli basküller,kapasite üstü yük hücresi, çift ?asi platformdan olu?an yüksek güvenilirli?e sahip do?ru ve hassas tart?m yapabilecek ?ekilde üretilmektedir. 5 kg' dan ... kg'a kadar kapasitede standart veya mü?teri iste?ine göre serbest ebatlarda, her türlü beklentinizi kar??layacak çok çe?itli gösterge seçenekleri ile sizlere uzun y?llar hizmet verecek baskül modelidir.

Sırlama:
ELW TEKERL? TARTIM BASKÜL
ELW TEKERL? TARTIM BASKÜL
mercan-0097