Hassas Laboratuvar Terazisi

Hassas Teraziler için kullan?lan, özel üretim yük hücreleri ile do?rusall??? en kö?e noktalarda dahi optimum ?ekilde alg?lar ve ekranda gösterir. Tart?m kapasitesi ve hassasiyeti tam olarak kar??layacak ?ekilde dizayn edilmi?tir.

Sırlama:
XB HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
XB HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
mercan-0071

NHB ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
NHB ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
mercan-0037

FX - ? HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
FX - ? HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
mercan-0041

ATX  HASSAS LABORATUAR  TERAZ?
ATX HASSAS LABORATUAR TERAZ?
mercan-0043

GH HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
GH HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
mercan-0053

TX-423L ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
TX-423L ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
mercan-0082

AUW-D / AUX HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
AUW-D / AUX HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
mercan-0103

UW / UX ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
UW / UX ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
mercan-0104

BL ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
BL ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
mercan-0105

HZY HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
HZY HASSAS LABORATUVAR TERAZ?
mercan-0100

WT6002A ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
WT6002A ELEKTRON?K HASSAS TERAZ?
mercan-0101