?ndikatörler

De?i?ik endüstriyel ortam ve ko?ullara göre farkl? modellerde üretilmi? olan indikatörler, ( Elektronik Gösterge ) hassas, güvenilir ve çok amaçl? Load cell ( yük hücreleri ) den ald??? sinyalleri ekran?na a??rl?k olarak sunar. Geli?mi? kalibrasyon yetenekleri ve çok çe?itli ba?lant? aparatlar?, geni? servis a?? ile sorunsuz olarak uzun y?llar hizmet vermektedir. 

 

Sırlama:
PWI DOLUM ?ND?KATÖR
PWI DOLUM ?ND?KATÖR
mercan-0013

ELW LED TARTIM ?ND?KATÖRÜ
ELW LED TARTIM ?ND?KATÖRÜ
mercan-0014

PC SAYIM ?ND?KATÖR
PC SAYIM ?ND?KATÖR
mercan-0015

RW-W KABLOSUZ TARTIM ?ND?KATÖR
RW-W KABLOSUZ TARTIM ?ND?KATÖR
mercan-0012

KC SAYIM ?ND?KATÖR
KC SAYIM ?ND?KATÖR
mercan-0011

KW TARTIM ?ND?KATÖR
KW TARTIM ?ND?KATÖR
mercan-0010

BW PASLANMAZ TARTIM ?ND?KATÖR
BW PASLANMAZ TARTIM ?ND?KATÖR
mercan-0009

PW TARTIM ?ND?KATÖR
PW TARTIM ?ND?KATÖR
mercan-0016

BW TARTIM ?ND?KATÖR
BW TARTIM ?ND?KATÖR
mercan-0008

MI 2000A
MI 2000A
109

NLD - W TARTIM ?ND?KATÖR
NLD - W TARTIM ?ND?KATÖR
mercan -0086

NLD - C SAYIM ?ND?KATÖR
NLD - C SAYIM ?ND?KATÖR
mercan-0085

FS8000A DOLUM ?ND?KATÖR
FS8000A DOLUM ?ND?KATÖR
mercan-0059

MRC DOLUM ?ND?KATÖR
MRC DOLUM ?ND?KATÖR
mercan-0058

ECI ?ND?KATÖR
ECI ?ND?KATÖR
mercan-0096