Kuma? Ta??ma Teknesi Taranspalet Baskülü

Tart?m, yükleme ve ta??ma i?lemlerinizi h?zland?rabilen Kuma? Ta??ma Teknesi Transpalet Baskülü, hassas, do?ru olarak tartar ve tart?m hassasiyeti zemin bozukluklar?ndan etkilenmez. Yerle?im alan?n?zda de?i?im ve yer i?galini en aza indirir.Tekstil Kuma? Ta??ma Teknesi, Serim, Kö?eli, Dik, Dörtgen, Silindirik tekstil ta??ma arabalar?n?n içindeki a??rl??? oldu?u yerde tartarak zaman ve i?çilik kayb?n? önler. ?arj edilebilen kuru tip bataryalar? ile uzun süreli ve sorunsuz olarak çal???r. Bobin ta??ma transpalet ölçülerindedir. Maksimum tart?m kapasitesi 1.000 kg / 2.000 kg.

Sırlama:
TPS TARTILI TRANSPALET
TPS TARTILI TRANSPALET
mercan-0005

DS-P PALET U BASKÜL
DS-P PALET U BASKÜL
mercan-0049

DS - P RAMPALI BASKÜL
DS - P RAMPALI BASKÜL
mercan-0003

ELW TEKERL? TARTIM BASKÜL
ELW TEKERL? TARTIM BASKÜL
mercan-0097

MRC KUMA? TA?IMA TEKNES? TRANSPALET BASKÜLÜ
MRC KUMA? TA?IMA TEKNES? TRANSPALET BASKÜLÜ
mercan-0105