Nem Tayin Cihaz?

Kimya, G?da, ?laç, Ambalaj ve daha birçok sektörde kullan?lan Nem Tayin Cihazlar?, birkaç dakika içinde nem analizlerini vermektedir. Çok numune ile arka arkaya yap?lan analizler için vazgeçilmez bir ihtiyaçt?r. Bu cihazda uygulanan yöntem su moleküllerine Halojen kaynaktan enerji yüklenerek çekirdekten çepere do?ru h?zla numuneden uzakla?t?r?lmas? sa?lanmaktad?r. Örnekleme kab?n?n içine koyulan ürünün önce tart?m?n? gerçekle?tirir ve ayarlanan s?cakl??a infrared veya halojen lambalar?yla getirir. Ürünün kurulu?unu terazideki tart?m de?i?iminden bekleyerek ?s?tmay? durdurur. Böylece nemli ve kuru miktar? bildi?i için aradaki bu de?i?keni % nem olarak bilgisini verir.

Sırlama:
XM 10 ( HALOJEN ) NEM TAY?N C?HAZI
XM 10 ( HALOJEN ) NEM TAY?N C?HAZI
mercan-0092

XM 60 ( INFRARED ) NEM TAY?N C?HAZI
XM 60 ( INFRARED ) NEM TAY?N C?HAZI
mercan-0093

MOC63u NEM TAY?N C?HAZI
MOC63u NEM TAY?N C?HAZI
mercan-0102

XM 60 ( HALOJEN ) NEM TAY?N C?HAZI
XM 60 ( HALOJEN ) NEM TAY?N C?HAZI
mercan-0094