Vinç Baskülleri

Vinç Baskülleri yükün kald?r?lmas? ve ta??nmas? esnas?nda do?ru ve h?zl? tart?m yapan, genel kullan?m amaçl? a??rl?k kontrol baskülüdür. Kolay okunur göstergesi, uzaktan kumanda ile a??rl?k kontrolü yapan pratik bir tart? sistemidir. Sa?lam ve dayan?kl? yap?lar? ile a??r endüstri ko?ullar?nda uzun y?llar sorunsuz hizmet verecek ?ekilde tasarlanm??t?r.

Sırlama:
TM V?NÇ BASKÜL
TM V?NÇ BASKÜL
mercan-0025

DR V?NÇ BASKÜL
DR V?NÇ BASKÜL
mercan-0026

TR V?NÇ BASKÜL
TR V?NÇ BASKÜL
mercan-0027

DR KASAP ÇENGEL BASKÜL
DR KASAP ÇENGEL BASKÜL
mercan-0050

TB V?NÇ BASKÜL
TB V?NÇ BASKÜL
mercan-0067

OCS-G  ISI KALKANLI V?NÇ BASKÜL
OCS-G ISI KALKANLI V?NÇ BASKÜL
mercan-0099

OCS-C V?NÇ BASKÜL
OCS-C V?NÇ BASKÜL
mercan-0106