Garanti Ko?ullar?

Garanti Ko?ullar?

 

www.mercantarti.com da sat?lan ürünlerin tamam? üretici ve ithalatç? firmalar?n garantisi alt?ndad?r. Garanti süresi bütün ürünlerde asgari iki y?l olup baz? ürünlerde garanti süresi uzayabilmektedir.
 

Garanti alt?nda bulunan ürünlerin tamam?nda ar?za veya garanti kapsam?na giren her türlü sorun ya?anmas? durumunda mü?teri bize veya ürünün yetkili servisine veya üretici firmaya ba?vurabilir.

Ürünlerin garanti ko?ullar? her ürünün garanti belgesinde belirtildi?i ?ekil ve ?artlardad?r.