LS2 BARKODLU TERAZ?

LS2 BARKODLU TERAZ?
Büyütmek için resime tıklayın
Adı:
LS2 BARKODLU TERAZ?
Stok Durumu: Stokda var
Ürün Kodu: mercan-0006

 Patentli böcek giremez, dizayn ile cihaz?n böceklerden kaynakl? zararlardan korunur.

Teknik Özellikleri

 • 224 ( 112 x 2 ) adet h?zl? tu?,
 • Standart 12.000 ürün haf?zas?,
 • Grafik LCD Ekran,
 • Türkçe menü, Türkçe bilgisayar yaz?l?m?,
 • Serbest etiket format?,
 • Kademeli taksimat ( Dual Range )
 • 8 Sat?r içerik mesaj? ekleme ( 12.000 mesaj haf?zas? )
 • Standart Ethernet ba?lant?s? ( kablosuz 802.11b/g opsiyonel )
 • Etiket veya fi?li ( tezgahtar modu ) kullan?m

Benzersiz Özellikler :

 • Yenilebilir ve de?i?tirilebilir h?zl? tu? tak?m? sistemi (112 adet x 2 ) sayesinde, h?zl? tu? tak?m? ?slan?p y?pransa bile tekrar çok kolay bir ?ekilde ç?kt? al?p kullanabilirsiniz. Ayr?ca PC yaz?l?m? sayesinde PLU haf?zas?ndaki ürün adlar?n? h?zl? tu? tak?m?na bast?rabilirsiniz.
 • Modüler yaz?c? dizayn? sayesinde ileri düzey teknik bilgi gerekmeden yaz?c?n?z?n de?i?mesi gerekti?inde kolayca ve çabukça kendiniz de?i?tirebilirsiniz.
 • Her PLU için ayr? barkod format? ve fiyat birimi ayr? ayr? seçip kullan?labilir.
 • Kablosuz haberle?me özelli?i ile ( LS2615W - LS21530W modellerinde ) kablo kullanmadan kolayca ürünleri ve fiyatlar? güncelleyebilirsiniz.
 • PLU yönetim yaz?l?m?, Terazi yönetim yaz?l?m?, Etiket düzenleme yaz?l?m? ve 18 - Code Barkod Özelli?i sayesinde kolay çözümler üretebilirsiniz,
 • 30 x 30 mm' den 60 x 109 mm ebatlar?na kadar etiket kullan?labilmesi sayesinde etiket masraf?n?z? dü?ürür.

Plu Yönetimi :

 • Her bir PLU için farkl? barkod tipleri seçilebilir. ( EAN13, EAN18, EAB8 vb )
 • Terazi üzerinden kolayca fiyat de?i?tirebilme,
 • Her bir PLU için farkl? a??rl?k birimleri seçilebilir ( kg, g, adet, lb v.b. )
 • H?zl? tu?lar yard?m?yla PLU haf?zas?ndaki ürünler kolayca ça??r?labilir,
 • Adetli sat?? yapabilme.

Di?er Özellikler :

 • Barkodlu etikete dik yada yatay olarak bast?rabilme,
 • Etiket bask? yo?unlu?u kulland???n?z ka??d?n hassasiyetine göre ayarlanabilir. Bunun yan?nda otomatik voltaj ve s?cakl?k hassasiyeti ile yaz?c?n?z?n ömrünü 2-3 kat uzat?r,
 • Yüksek kapasitede etiket haznesi ( 1000 parçal? etiket )
 • Filmware güncelleme imkan?,
 • Kullan?m ihtiyac?n?za göre kolayca h?zl? tu? bak?s?n? kendiniz yapabilirsiniz,
 • Tu? tak?m? zor kirlenen tasar?ma ssahiptir,
 • 8 Adede kadar tezgahtar atayabilme ve bunlara isim verebilme,
 • Üst üste toplam, Üst üste Dara alabilme,
 • Kullan?m ihtiyac?n?za göre kolayca h?zl? tu? bask?s?n? kendiniz yapabilirsiniz,
 • Fi? yazd?rmadan önce sat??? yap?lan ürünü iptal edebilme,
 • Toplam ve ara toplam verebilme. 

  Model

  Kapasite

  Taksimat / Dual

  LS2R

  15 / 30 kg

  2 - 5  gr / 5 - 10 gr

  LS2R Kablosuz

  15 / 30 kg

  2 - 5 gr / 5 - 10 gr

LS2 BARKODLU TERAZ?
Büyütmek için resime tıklayın
LS2 BARKODLU TERAZ?
Büyütmek için resime tıklayın
LS2 BARKODLU TERAZ?
Büyütmek için resime tıklayın
LS2 BARKODLU TERAZ?
Büyütmek için resime tıklayın
LS2 BARKODLU TERAZ?
Büyütmek için resime tıklayın