KUMA? TARTILI KONTROL

KUMA? TARTILI KONTROL
Büyütmek için resime tıklayın
Adı:
KUMA? TARTILI KONTROL
Stok Durumu: Stokda var
Ürün Kodu: mercan-0098

Her türlü dokuma ve örme kuma?lar?n kalite kontrol, bant tart?m, paketleme ve sevkiyat?nda uygulanan bir tart? sistemidir. Rulo sar?ml? merdanelerde, yürür bant sistemlerine elektronik tart? ( load cell - indikatör ) uygulanarak tart?m?n?z? izleyebilir, kay?t alt?na alabilirsiniz. Tekstil Kuma? Tart?m Sistemleri, merdane ayak / kulak / adet say?s?na uygun kapasitede seçilen yük hücreleri, ( load cell ) aparat modelleri, dijital gösterge ( indikatör ) ve ana ba?lant? kutusu ( j - box ) olu?ur. Sistemin yap?s?na ve d?? etkenlere göre 1 / 3000 - 1 / 5000 aras?nda do?rusal ölçüm yap?lmaktad?r. Tart?m de?erleri ekranda izlenebilir, sonuçlar yaz?c?dan ya da PC veri olarak gönderilebilir, yap?lan tart?mlar? kay?t alt?na alabilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

 • Dahili 6 röle ç?k??? ( 1st, 2nd, 3rd, 4th, finish, empty )
 • 1 / 20.000 gösterge çözünürlü?ü,
 • 4 kontrol giri?i,
 • Kolay kullan?m ve çok çe?itli opsiyonlar,
 • Enerji kesilmelerinde a??rl?k de?erini saklama,
 • Kolay servis için kendi kendine hata tan?mlama fonksiyonu,
 • Seçilebilir Dijital filtre,
 • 6 farkl? tart?m ( paketleme, limit, kontrol, limit tipi kontrol ) uygulamas?nda kullan?m,
 • Dahili saat ile full dublex RS - 232 C,
 • Çe?itli ileti?im modu,
 • Sürekli bilgi gönderimi, sadece sabit oldu?unda, komutla ya da tu?a bas?ld???nda bilgi gönderimi,
 • I / O kontrol ara yüzü ile 4 röle ç?k??? ve 4 set opto - coupler ile ayr?lm?? giri?,
 • Kullan??l? 3 Hold modu ( ortalama, en yüksek, örnekleme ) ve dahili sinyal giri?i ile hold,
KUMA? TARTILI KONTROL
Büyütmek için resime tıklayın
KUMA? TARTILI KONTROL
Büyütmek için resime tıklayın
KUMA? TARTILI KONTROL
Büyütmek için resime tıklayın
KUMA? TARTILI KONTROL
Büyütmek için resime tıklayın